3. januára 2016

Vážení čitatelia stránky www.obecmacov.sk,

na začiatku nového roka 2016 Vám prajeme, aby ste boli zdraví. Aby ste mali dostatok optimizmu pre to, ísť šťastiu oproti. Aby sa Vám vyhýbali tí, ktorých zmyslom života je škodiť druhým, aby sa Vám vyhýbali závistlivci, pomstychtiví ľuďia a hlupáci, pretože slovami klasika: "Nejhorší je srážka s blbcem". Prajeme Vám, aby ste mali dostatok energie a odvahy postaviť sa každému zlu.

18. júna 2015

Vážení čitatelia stránky www.obecmacov.sk,

ako som Vás informoval, došlo k zmene editora  webovej stránky www.obecmacov.sk. Pani Ing. Lenka Kmeťová, ktorá tieto stránky založila a prevádzkovala, sa rozhodla nepokračovať ďalej v tejto aktivite. Keď sa do Macova prisťahovala, bola plná odhodlania, nadšenia a chcela prispieť k zveľadeniu našej obce. Dúfala iste, že jej aktivita padne na úrodnú zem, že bude vítaná, že vrchnosť v našej obci bude rada, že sa našiel človek, ktorý by dal svoje skúsenosti a schopnosti v prospech obce. Občania jej dali doveru. Bola zvolená do obecného zastupiteľstva a tam sa pokúšala realizovať svoje myšlienky. Prichádzala s ideálmi, o ktoré po čase prišla. Uverila svojmu snu a možno aj niektorým spoluobčanom a nedala na varovanie, že v našej obci sa úspech neodpúšťa, že narazí na odpor tých, ktorí si neželajú transparentné informovanie o dianí v obci a pod.Snažila sa, aby stránky slúžili občanom, aby boli informovaní aj prostredníctvom internetu (zápisnice zo zasadnutí OZ, VZN, informácie o aktivitách a pod.). Prakticky stránka www.obecmacov.sk mala nahradiť webové stránky obce, mala plniť ich funkciu, lebo obec o obecnú web stránku záujem nemala. Pretože pani Ing. Kmeťová nezískala podporu zo strany vedenia obce, ba čo viac, narazila na odpor, rozhodla sa, že sa bude venovať zmysluplnejším aktivitám, než bojovať o to, aby získala informácie, ktorých prezentácia mala byť v záujme vedenia obce, či snažila sa o aktivity v prospech obce, ktoré boli vedením obce zhodené zo stola.

Rozhodol som sa,  že stránku od pani ing. Kmeťovej prevezmem ja. Postupne ju však upravím, zmením jej obsah a rozhodne sa nebudem usilovať o spoluprácu s vedením obce, rozhodne sa nebudem usilovať, aby som suploval činnosť obecného úradu. Obecný úrad a vedenie obce by sa mali starať, aby občania boli informovaní všetkými možnými prostriedkami, aj tými najmodernejšími, teda prostredníctvom internetu. Mal by to byť záujem vedenia obce, mali by to robiť aj kvoli sebe, ale zjavne naše vedenie obce má celkom iné záujmy. Mám už so súčasným vedením obce dosť skúseností na to, aby som pochopil, že všetka snaha o spoluprácu je zbytočná. Ak chcú občania, aby sa činnosť vedenia obce prezentovala na webových stránkach, aby obec aj touto formou poskytovala informácie, musia sa obrátiť na vedenie obce. Nemám toľko času, aby som s vedením obce bojoval o každú zápisnicu, o každé VZN, o každú informáciu, ktorú by mali občania dostať automaticky. Nerobím si už dávno ilúzie o tom, že by bolo možné so súčasným vedením obce nejako zmysluplne spolupracovať. A nebudem ani bojovať za to, aby vedenie obce svoje výstupy zverejňovalo prostredníctvom internetu. Zato ja budem zverejňovať na tejto stránke dokumenty a informácie, na ktoré ste doteraz možno neboli zvyknutí.  

Táto stránka je určená predovšetkým občanom Macova, tým, ktorí tu bývajú, majú tu nehnuteľnosť, podnikajú tu, alebo k obci majú nejaký iný vzťah - narodili sa tu, žili tu a pod. Je určená tým, ktorí majú záujem aj o alternatívny pohľad na skutočnosť, ktorí sú iným názorom otvorení, premýšľajú o nich, sú konštruktívni. Samozrejme, prečítať si možu príspevky na tejto stránke aj iní, ale myslím si, že pre nich už táto stránka nebude mať podstatný význam. Pochopiteľne, počítam aj s odporcami, ktorí budú vždy napádať všetko, čo sami nevymysleli. Zhodou okolností títo vačšinou ani nič nevymyslia a ani nič pozitívne nevytvoria. Tí určite budú hľadať, kde v texte chýba čiarka, kde bodka a budú sa snažiť moje príspevky bagatelizovať, znevažovať, znehodnocovať, napádať. A nepochybujem o tom, že budú používať tie najmenej konštruktívne "argumenty". A to som sa vyjadril veľmi diplomaticky. Našťastie ani u nás v obci takých ľudí nie je veľa, ale aj tých pár "zvládne" narobiť veľa zla.

Pred pár rokmi sme zhromaždili z roznych zdrojov aspoň časť záznamov z histórie našej obce. Keďže sa systematicky neviedla kronika obce, bolo a je ťažké tieto poznatky z minulosti spatne zhromaždiť. Niektoré poznatky z minulosti už nie sú ani presnou ich rekapituláciou, ale stali sa často legendami. Verím ale, že ani tak nebude naša história týmto nejako zásadne skreslená.

 Na našej stránke sa pokúsime ukázať skúsenosti iných obcí, pripomenieme znenie niektorých zákonov, ktoré majú súvislosť s obecnou problematikou všeobecne. 

Stránky www.obecmacov.sk budú slúžiť aj k tomu, aby sme informovali záujemcov o nás, o našich aktivitách, aby sme uviedli na pravú mieru niektoré zlovoľné informácie, ktoré o nás šíria niektorí jednotlivci už roky. Alebo aby sme informovali o niektorých skutočnostiach, o ktorých možno ani neviete. Niektoré naše skúsenosti si zaslúžia medializáciu, preto prvým krokom k ich medializácii bude práve táto stránka. Je celkom možné, že následne dojde s využitím iných médií  k ešte výraznejšej medializácii našej obce. Naša obec si zrejme zaslúži, aby sa o nej vedelo aj za jej hranicami.


Ján Zezula